TACK

Sedan 2008 har Mötesplats Sickla funnits som en kristen gemenskap och aktör i Sicklaområdet i Nacka kommun. Vi har bett tillsammans, stöttat varandra, arrangerat samtalskvällar, körprojekt, gudstjänster, middagar, konserter etc och det är många som genom åren varit aktiva i någon eller några av våra mötesplatser. Från och med sommaren 2020 har vi tyvärr kommit till en punkt då Mötesplats Sickla avslutas.

Vi vill med detta säga ett stort TACK till er alla som på ett eller annat sätt varit drivande, delaktiga eller understött Mötesplats Sickla! Vi har mycket från de gångna åren att vara glada och tacksamma för. Många har berörts av musikens glädje, gemenskapens trygghet och det kristna evangeliets utmaning. Tack till er alla som bidragit med det som ni är, det som ni ger och de böner ni ber! Stort tack också till alla er som vi samarbetat med genom åren. Ni vet vilka ni är och ni har betytt mycket för oss!

Som en klok röst ur Bibeln konstaterar: ”Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under solen”. (Pred 3:1) Mötesplats Sickla har nu haft sin tid, vad är det nu tid för i ditt liv?

Även fast verksamheten som sådan avslutas kommer en grupp inom ramen för Allianskyrkan i Älta att träffas regelbundet i våra olika vardagsrum i Sicklaområdet. Vi äter kvällsmat, söker vägledning i Bibeln och ber tillsammans. Vill du hänga på? Kontakta Kristina Nilsson på salviakristina912@gmail.com. Du är också varmt välkommen att ta del av Allianskyrkan i Ältas mötesplatser! Se www.allianskyrkanialta.se.

Med varma hälsningar och önskan om Guds frid och fred!
/Mötesplats Sickla