Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Mycket välkommen till Café Existens, tisdag den 20 februari på Arenan, Dieselverkstaden, plan 3!

Hjälper det att straffa någon som gjort något oacceptabelt? Har bestraffningen en fostrande funktion? Eller är själva förhållningssättet kontraproduktivt? Det behöver ju inte heller primärt handla om hur andra ska behandlas: Blir jag villig att ändra mig av att bli bestraffad?

Det kan handla om huruvida höjda straff är lösningen på ökad brottslighet. Men också i det vanliga vardagslivet i relationer på arbetet eller i hushållet ställs ibland frågan om hur man kan hantera dåliga beteenden. På Café Existens tänkte vi på tisdag fundera kring detta tillsammans. Välkommen att bidra, lyssna och lära!