Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Mycket välkommen till Café Existens, tisdag den 20 mars på Arenan, Dieselverkstaden, plan 3!

Under den senaste samtalskvällen väcktes vårt intresse för temat kärlek. Vad kan vi säga om kärlek i sin vidaste betydelse? Alltså i form av såväl romantisk kärlek som vänskaplig eller medmänsklig kärlek? Den franska 1900-talsfilosofen Simone Weil skriver följande om begrepp som t ex kärlek:

”För att bruka dem rätt fordras dels att man inte stänger in dem i någon som helst mänsklig föreställning, och dels samtidigt att man förbinder dem med begrepp och handlingar, som direkt och uteslutande är inspirerade av deras eget ljus. Annars kommer de mycket snart att av alla inses vara lögn.”

Tillräckligt tankeväckande och gåtfulla ord för att inspirera till ett spännande samtal. Mycket välkommen att bidra med dina tankar och erfarenheter!