Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Mycket välkommen till Café Existens, tisdag den 17 april på Arenan, Dieselverkstaden, plan 3!

Vid detta tillfälle är Marina Hammer värd för samtalet. Hon introducerar temat:

Uppmärksamhet har traditionellt varit en aktad mänsklig resurs. Uppmärksamhet i form av koncentration på en sak i taget och fokus i stunden har skapat förutsättningar för överlevnad medan brist på uppmärksamhet har kunnat kosta dig livet. Uppmärksamhet gentemot andra har också alltid varit och är fortfarande en förutsättning för utveckling av sociala relationer och samtal mellan människor. Det är Café Existens ett bra exempel på.
I dagens mångfacetterade och snabba samhälle behövs mer än någonsin uppmärksamhet som överlevnadsfaktor. Men alltfler låter, medvetet och omedvetet, sin uppmärksamhet splittras upp på så många olika områden, aktiviteter och människor att det t.ex. leder till koncentrationssvårigheter och utbrändhet.
Många barn får idag konkurrera med sociala medier om föräldrarnas uppmärksamhet.
Sedan har vi starka marknadskrafter som aktivt vill ”stjäla” din uppmärksamhet och tid. Mobilappar och datatjänster byggs t.ex. upp med sofistikerade och återkommande ljudsignaler för att ständigt pocka på din uppmärksamhet. Att t.ex. ha väckarklockan i mobilen innebär att du redan direkt på morgonen förleds att börja surfa runt på olika sociala medier och i olika appar och stanna kvar där längre än du tänkt dig.
Några av tech-skaparna från Facebook, Google och Twitter  som varit med om att utveckla dessa tjänster, och som nu är i 30-årsådern, har hoppat av och varnar för att avancerade kunskaper om det mänskliga psyket används för att utforma tjänsterna. Tjänsterna är visserligen gratis med din uppmärksamhet blir en handelsvara som du omedvetet skänker bort genom att inte stänga av olika typer av ljudsignaler och andra ”uppmärksamhetsstörare”.
Hur tänker du kring det mänskliga och ekonomiska värdet av din uppmärksamhet, till förmån för dig själv och för andra?