Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Mycket välkommen till Café Existens, tisdag den 1 maj på Arenan, Dieselverkstaden, plan 3!

Förra tillfället av Café Existens ägnades bl a åt hur ny teknik tenderar att splittra vår uppmärksamhet och våra möjligheter att välja vilken information vi är mottagliga för.

Sociala medier bereder där till möjligheter att visa upp vissa sidor av sig själv, och undanhålla andra. Resultatet blir inte sällan att det endast är det (föreställt) fördelaktiga som syns i flöden och album. Sociala medier kan börja fungera som ett slags skyltfönster för det egna livet. Detta kan lätt ge upphov till jämförelse. Värderingen av mig själv och andra riskerar därmed att bestämmas av i vilken grad jag överträffar, alternativt överträffas av, andra.

  • Är det sant att vi jämför oss med varandra? Vad säger din erfarenhet? Om det stämmer, varför?
  • Kan det finnas både för- och nackdelar med detta?
  • Hur ser en gemenskap ut som inte bygger på jämförelse? Är en sådan möjlig?

Dessa och just dina frågor bäddar för ett spännande samtal!