Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Välkommen till Café Existens tisdag den 12 mars kl 18:30 i Dieselverkstaden i Sickla, Nacka!

Att vara generös är för många av oss en eftersträvansvärd egenskap. Att vara generös med min tid, mina ägodelar, nya chanser etc. Det blir för många av oss till syvende och sist en fråga om medmänsklighet som vi är fria att ta dit hän vi själva vill.

Dagsaktuella debatter har dock gjort frågan om generositet, att ge människor utrymme och nya chanser, till en mycket komplicerad fråga. Har generositeten gränser? Var drar man dem? Finns det sådant som bör betraktas som oförlåtligt där dörren slutgiltigt behöver stängas? Det kan handla om allt från svek i vardagliga relationer till hemvändande IS-anhängare.

Frågan kan också behandlas från ett annat perspektiv. I vilken utsträckning är vi i behov av andras generositet och vilja att ge oss nya chanser?

Kanske hänger de båda perspektiven ihop. En viss gyllene regel lyder: ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem.” Hur gyllene är denna regel? Vad får den för konsekvenser?

Utan behov av konsensus eller slutgiltiga svar testar vi att nysta i dessa och närliggande frågor på nästa Café Existens. Välkommen att bidra med dina tankar!