Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Välkommen till Café Existens tisdag den 26 mars kl 18:30 i Dieselverkstaden i Sickla, Nacka!

Nyligen presenterade FN årets upplaga av The World Happines Reporter. Denna rapport söker kartlägga och ranka världens länder angående hur lyckliga befolkningen anses vara. I undersökningen ingår frågor om ländernas BNP, förväntad frisk livslängd, stödjande sociala nätverk, möjligheter att påverka sina livsval, hur generös man är mot andra och upplevelser av korruption i landet. Högst i 2019 års rankning hamnade Finland medan Sverige hamnade på sjunde plats.

Undersökningen förutsätter dock en redan i utgångsläget klar uppfattning om vad lycka är som sedan kan upplevas i olika hög grad hos olika medborgare. Tillvägagångssättet väcker en del frågor: Projicerar man västerländska ideal på begreppet ”lycka”? Och är lycka över huvud taget mätbart?

En närmre analys pekade på hur lycka uppstår i mellanrummet mellan det verkliga och det förväntade. Lycka uppstår därmed när verkligheten överskrider förväntningarna. Detta ställer nya frågor: Spelar det roll hur vi faktiskt ”tar” livet? Gör det någon skillnad om liv, hälsa och relationer är en gåva att ta emot snarare än en rättighet att utkräva?

På nästa Café Existens går vi bakvägen och börjar med att utforska lyckan som sådan. Hur upplever vi den? Vad innebär lycka för dig? Vad gör dig lycklig? Välkommen att bidra med dina erfarenheter?