Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Välkommen till Café Existens tisdag den 10/3 kl 18:30!

Samtalsklimatet i vår närmre och vidare offentlighet upplevs av många som polariserat och tilltäppt av fastlåsta positioner. Samtalet handlar inte längre om endast resursfördelning och sakfrågor, utan har expanderat till att inbegripa grundläggande värderingsfrågor om människosyn, människovärde, kulturella identiteter etc. Går det att förhandla om detta? Med alla? Tanken på kompromiss ter sig motbjudande och rent av oetisk.

Vad kan samtalet spela för roll här? Går det att samtala över huvud taget när så omistliga värden tycks stå på spel? Morten Sager vid Göteborgs universitet skriver i tidskriften NOD: ”Så länge vi tillåter oss att tro att vi själva har insett tillräckligt eller till och med nått fram till full insikt, kommer vi att missa det lärande vi behöver.”

Men finns det gränser för samtalets räckvidd? Var går i så fall de gränserna? Hur kan jag närma mig människor med uppfattningar och värderingar som drastiskt tycks skilja sig från mina egna? Vad spelar nyfikenhet, respekten för människan och förmågan att söka sig bortom ett första intryck för roll? På nästa Café Existens ska vi utforska detta tillsammans och samtidigt i praktiken öva på samtalets konst. Varmt välkommen!