Laddar Evenemang

Välkommen till Café Existens tisdag den 7/4 kl 18:30! Med respekt för pågående smittorisker sitter vi med visst avstånd till varandra.

I dessa tider har många av oss tvingats till ofrivillig avskildhet. Uteblivna evenemang, arbete hemifrån och begränsade möjligheter till social samvaro gör att det plötsligt kan uppstå mycket tid i sitt eget sällskap. Hur upplever vi detta? Hur hanterar vi det? Går det till och med att ”ta vara på” denna tid och se den som en möjlighet?

För många har behovet av retreater och andra tysta zoner varit stort som avbrott från det moderna vardagslivets intensitet och stress. Nu har det avbrottet infunnit sig av sig självt. Kan detta vara en möjlighet till egen reflektion, fördjupade frågor och en stilla undran om hur jag egentligen vill att livet ska te sig efter corona? En viss Dave Hollis säger: “In the rush to return to normal, use this time to consider which parts of normal are worth rushing back to”.

Enligt ’det heliga året’ befinner vi oss under nästa Café Existens i ’Stilla veckan’, en tid för stillhet inför påskens berättelser som rymmer såväl lidande och mörker som transformation och nytt liv. Vad gör du av dina stilla veckor? Välkommen att dela dina erfarenheter på nästa Café Existens!