Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Välkommen till Café Existens den 5/11!

Vi har kommit till temat ’Harmoni och inre frid’ som en del av höstens övergripande tema Existentiell hälsa. Livet i ett modernt samhälle kan upplevas som splittrande, inte minst i en större stad. Erbjudanden, inviter, bekymmer, ägodelar; det är mycket som drar vår uppmärksamhet åt olika håll och det kan orsaka ängslighet och splittring både inom oss och i våra relationer. Det kan också leda till en försämrad kontakt med oss själva och vem vi egentligen är och vill vara.

Mitt i detta stundtals kaotiska tillstånd är vi många som söker efter vägar till harmoni och inre, men också yttre frid och fred. Det bibliska och hebreiska begreppet ’shalom’ innefattar alla dessa dimensioner:  fred, frid, harmoni, både inom oss och i våra relationer och ytterst sett i vår värld.

Vad menar vi med frid/harmoni mer precist? Är det fråga om avkoppling från vardagsstressen? Är det en övning? Är det en gåva att ta emot? Och går det mitt i denna intensiva vardag finna harmoni och inre frid? Hur då? Vad säger dina erfarenheter?

Då vi nu upplevt allhelgonahelgen påminns vi också om den frid som en del av oss väntar sig skall infinna sig i det eviga, bortom livet i tiden. Också denna ’vila i frid’ finns det möjlighet att tala om på nästa Cafe Existens.

Varmt välkommen att bidra med dina tankar om detta!