Vår vision

Mötesplats Sickla utgör lokala mötesplatser där vi vill utforska nya sätt att se på livet och vår omvärld. Det vill vi göra med rötter i kristen tro, genom kulturella initiativ och tillsammans med vårt närsamhälle.

 • Mötesplatser
  Vi vill skapa ytor för gemenskap och samtal, i vilka vi tillsammans växer som människor. Det innebär också att vi inspireras av möten mellan olika tro och kultur.
 • Nya sätt att se på livet och vår omvärld
  Vi vill öppna oss för nya sätt att se på livet och vår omvärld med rötter i den kristna trons berättelse om Gud, människan och jorden. Vi betonar kristen tro som livsbejakande och inspirerande för hela människan och hela livet.
 • Kulturella initiativ
  Vi vill med kreativitet och skaparglädje uppmuntra och bidra till kultur
  , lärande och utveckling i vårt närområde.
 • Tillsammans
  Vi vill nätverka med andra verksamheter i närområdet, och när det är möjligt, söka samarbete för att göra gott i vårt närsamhälle. Det innebär också att vi söker offentliga utrymmen för våra mötesplatser.

Mötesplats Sickla är ett pionjärt initiativ från Allianskyrkan i Älta som får stöd av trossamfundet Svenska Alliansmissionen.  Vi är organiserade som en ideell förening.